Gratis Vaste Lasten Adviseur

Een gedegen advies op maat

Altijd leuke en voordelige deals

Gratis overstapservice

Privacyverklaring Vastelastenvergelijkers B.V.

Jouw privacy is voor Vastelastenvergelijkers B.V. van groot belang. Wij nemen dan ook maatregelen in het kader van de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

  • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
  • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
  • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
  • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
  • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we ten behoeve van telefonische aanbiedingen doen met informatie die we over jou hebben.

Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Vastelastenvergelijkers B.V.

Telefonische aanbiedingen
Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens/ jouw telefoonnummer en NAW gegevens is om jou telefonisch aanbiedingen te doen. Wij willen jou graag aanbiedingen doen voor nieuwe producten of diensten, m.b.t energie, internet/tv/bellen en beveiligingssystemen voor thuis. Dit doen wij per telefoon. Hiervoor gebruiken wij jouw NAW-gegevens en telefoonnummer op grond van de toestemming die je daarvoor hebt gegeven. Wij bewaren deze informatie tot wij deze niet meer nodig hebben voor onze doeleinden, of totdat je zelf aangeeft niet meer door ons gebeld te willen worden.

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze aanbiedingen. Je kunt dit aangeven als je wordt gebeld of per mail naar service@vastelastenvergelijkers.nl met als onderwerp toestemming intrekken.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Geen van deze partijen bevind zicht buiten de EU.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven. Wij zullen wijzigingen met grote gevolgen aan jou doorgeven.

Jouw rechten
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kan je een e-mail sturen naar Service@vastelastenvergelijkers.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Vastelastenvergelijkers B.V.
Johan Muyskenweg 38
1099 CK Amsterdam-Duivendrecht
E-mailadres: Service@vastelastenvergelijkers.nl

KvK nummer: 74316907

Wilt u meer weten over het besparen op uw vaste lasten?

Contact
Info aan

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Voor meer informatie over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan verwijzen wij u graag naar onze privacyverklaring.

Contact
Vastelasten Vergelijkers
Johan Muyskenweg 38
1099 C.K. Amsterdam – Duivendrecht
023-205 14 06
Service@vastelastenvergelijkers.nl
CIRE-verified
Contact